Shaima Abu Zaid: Üreme ve cinsel sağlık üzerine bilgi eksikliği var

Ya Al Malakia Girişimi’nden Shaima Abu Zaid, aşiret geleneklerinin baskın olduğu Aswan’da üreme ve cinsel sağlık konularıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Shaima Abu Zaid, konuyla ilgili ciddi anlamda bilgi eksikliğinin olduğuna dikkat çekiyor.

ASMAA FATHI

Kahire- Ataerkil bir aşiret yapısına sahip olan Aswan vilayetinde çalışma yürüten Ya Al Malakia Girişimi, kadınların üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkındaki yanlış kanıları düzeltmek için mücadele ediyor. Aswan’da farkındalık yaratma alanında çalışan girişimin üyesi Shaima Abu Zaid, çalışmaları hakkında ajansımızın sorunlarını yanıtladı. 

Ya Al Malakia Girişimi, Aswan'da kadınlara dair ne gibi çalışmalar yürütüyor?

Kadınların üreme sağlığı ve cinsel eğitimle ilgili haklarını olumsuz etkileyen pek çok yanlış örf ve adeti içinde barındıran aşiret yapısındaki Aswan vilayetinde çalışıyoruz. Girişim olarak başta cinsel eğitim konusu olmak üzere düzeltilmesi gereken pek çok düşünce üzerine çalışıyor. Köyler ve genel olarak Aswan kentine yöneldik. Aswan’da muhafazakâr bir yapı söz konusu. Çalışmalarımızın başında birçok zorlukla karşılaştık ancak zamanla uygun desteği bulabildik, bu yüzden kadınlara yönelik bir dizi gönüllü eğitim gerçekleştirdik. Bilindiği üzere Mısır’da kadın sünneti uygulanmaya devam ediyor. Özellikle kızların pek bilmediği kadın sünneti ve ergenlik konusunda bilinçlendirme seansları yaptık. Programa katılım sağlayanlar önemli bilgiler edindiler. Özellikle cinsel sağlık konusunda bir bilgi eksikliğinin olduğunu far kettik. Zihinleri tamamen karanlık bir alandı.

Cinsel eğitim ve üreme sağlığı hakkında kadınlar pek bir bilgi sahibi değil. Bu fikirlere kapalı olan Mısır gerçeğiyle nasıl baş ettiniz?

Çalışmamızın başında seminerler düzenleyerek daha sade bir yol izledik ve hedef kitlenin hangi seviyede olduğunu tespit etmeye çalıştık. Sağlıklı cinsel eğitimin temellerinden bahsettik, ardından yanlış anlamaları gidermeye çalıştık. Cinsellik kavramının edebiyatın ve güzel ahlakın ötesindeki her şeyle bağlantısına dair ortak fikirler var ve biz de cinsel kültür ve onun insan haklarından biri olarak önemi hakkında detaylı bir açıklama yaparak bu kavramları değiştirmeye çalıştık. Daha dengeli bir yaşam yaratarak cinsel eğitim ile üreme sağlığı arasında bağlantı kurabildik ve başarılı annelik denklemini disiplinli ve sağlam bir şekilde yer ettirdik. Kadınların üreme ve cinsel sağlık sorunlarını daha net ortaya koyabilmek için sanat, tiyatro, çizim ve grafikleri kullanarak söylem yöntem ve araçlarını çeşitlendirdik.

Aswan'daki toplum içinde çalıştığınız süre boyunca elbette pek çok kadın deneyimiyle karşılaştınız, bunlardan bazılarından bahsedebilir misiniz?

Olumsuz ve olumlu birçok deneyimle karşılaştık elbette. Olumlu deneyimler ve tutumlar arasında çocuklarını cinsel olarak nasıl yetiştireceklerini bilmediklerini ve bunu yapmak istediklerini söyleyen ebeveynlerle tanıştık. Bazı anneler bize geldi ve zamanın değiştiğini ve internet ortamının çocukları üzerindeki zararlara dikkat çekti. Öte yandan cinsellikle ilgili herhangi bir bilgi veya fikri dinlemeyi tamamen reddeden, içlerindeki örf ve adetlerden etkilenerek bu toplum kesimlerine ulaşma yollarımızı çeşitlendirmemize neden olan kadınlarla da karşılaştık.

Girişimdeki çalışmalarınızın önündeki en büyük engeller nelerdir ve bunları nasıl ortadan kaldırdınız?

Çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız en büyük krizlerden biri kendilerini geliştirmek isteyen ancak damgalanma korkusuyla aramıza katılamayan çok sayıda genç kadının varlığıydı. Pek çoğu bilinç ve kültür seviyelerini yükseltmeye can attıkları için konuyu atlatıp anne babalarına evden çıkmalarına izin verilmesi için bir seminere gideceklerini söylemek zorunda kaldılar. Bu engellerle başa çıkma yöntemimize gelince, oradaki kadınlarla iletişimi kolaylaştırmak için her köyde bir temsilci belirledik. Bu da girişimin işini kolaylaştırdı.