Faslı kadınlar yasaları değiştirmek için bir araya geldi

Fas’ta bir grup kadın ve insan hakları aktivisti, “Aile Yasasında Kapsamlı ve Derin Bir Değişiklik için Kadın Koordinasyonu”nu kurdu. Farklı çalışmalarda yürüten koordinasyon Aile Yasası’nda eşitlikçi ve adil bir değişim yapılması için çalışma başlattı.

HANAN HARITE

Fas- Fas'ta bir grup kadın ve insan hakları kurumu “Aile Yasasında Kapsamlı ve Derin Bir Değişiklik için Kadın Koordinasyonu”nu kurarak, Aile Kanununun daha adil, eşitlikçi bir yasa olması için çalışma başlattı. Koordinasyon üyesi Fatma Maghnawi, Faslı kadın ve insan hakları hareketlerinin ayrımcılığa karşı birleştiğini belirterek, koordinasyonun çalışmalarını aktardı.

‘Yasa değişikliğinin tek başına yeterli olmadığını biliyoruz’

Fatma Maghnawi, koordinasyonun kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ettiğini, kadın özgürlüğü için mücadele yürüten demokratik kadın derneklerinin girişimiyle kurulduğunu vurguladı. Kadınların temel hakları için mücadele yürüttüklerini belirten Fatma Maghnawi, “Bu dernekler öncelikle kadının sürdürülebilir kalkınmaya daha güçlü katılmalarını amaçlıyor. Yasa değişikliği önemli fakat tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Kadınların öncelikle karşılaştıkları sosyal, ekonomik sorunlara karşı mücadele ediyoruz. Demokratik bir toplum ancak böyle kurulur” dedi.

‘Koordinasyon demokratik tüm kurumlara açık’

Koordinasyonun ayrıca kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı engelleyen uluslararası sözleşmelerin kabulü konusunda da bir çalışma yürüttüğünü belirten Fatma Maghnawi, koordinasyonun demokratik ve insan haklarını önceleyen tüm dernek ve kurumlara açık olduğunu söyledi. Fatma Maghnawi şunları ifade etti:

“Ülkemizin demokratik olması için mücadele veren her kurumu koordinasyon içinde görmek isteriz. Koordinasyonu oluştururken, sosyal ve ekonomik sorunların yanında yasal düzenleme konusunda özellikle evlilik ve boşanmalarda kadınların yaşadıklarını tartıştık. Bir de Fas yasalarında siyah bir nokta olarak gördüğümüz yasal vasilik konusu da bizim açımızdan önemliydi. Yine miras konusu ele alınan diğer bir başlık oldu. Kadın ve kız çocukları ile yapılan saha koordinasyon çalışmaları, dinleme ve yönlendirme merkezlerinin raporları ve şiddet mağduru kadın ve kız çocuk vakalarının takibi ile kadının toplumdaki statüsü ve rollerinin ne olduğu açıkça görülmektedir.”

‘Kadınlar toplumdaki rollerini değiştirdi’

Hazırlanacak yeni yasanın uluslararası insan hakları normlarına uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Fatma Maghnawi, kadınların yaşama katılımlarının çok değiştiğini geleneksel ataerkil zihniyete rağmen çalışma yaşamına da aktif katıldığının altını çizdi. Fatma Maghnawi, “Kadınlar toplumdaki statülerini ve rollerini değiştirdi, ailelerinin geçimini sağlayan ve sorumluluk alan bir hale geldi. Karşılaştıkları zorluklara rağmen ekonomik ve sosyal kalkınmaya katılıyorlar. Faslı kadınlar her alanda varlığını ve katılımını sürdürmektedir” dedi.

‘Mücadelemiz yasaların değişimi ile sınırlı değil’

Kanunların tek başına yeterli olmadığı uygulanması içinde güçlü bir örgütlülüğe ihtiyaç olduğunu kaydeden Fatma Maghnawi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okuldan başlayarak sosyal medyaya, ders kitaplarına kadar toplumda eşitlik kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalıyız. Ancak böyle toplum değişir. Aile Yasası’nın değişimi bizim açımızdan acil bir konu ama mücadelemiz bununla sınırlı değil.”