REPAK üyesi Şîlan Şakir: Kapitalist sistem çok eşliliği normalleştiriyor

Kapitalist sistemin toplum aklını kullanarak çok eşliliği normalleştirdiğini ifade eden REPAK üyesi Şîlan Şakir, kadınların kapitalist sistemin etkisine girmemesi gerektiğine değindi ve konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını önerdi.

ŞÎNYAR BAYÎZ

Süleymaniye – Daha önce yaptığımız haberlerle çok eşliliğin birçok yönünü işledik. Bu haberimizde ise çok eşlilik politikasını ve kadınları çok eşliliği kabul ettirmeye zorlayan yönlerinden bahsedeceğiz. Erkekler, kadınların zihnini etkisizleştirmeyi temel rolleri olarak görmekte, kadınları kendi çıkarları için kapitalist sisteme ve egemen sisteme boyun eğdirmek için güçsüzleştirmeye çalışmaktadırlar. Çok eşlilik sorununu normalleştirmek için kadınları kadınla vurmaktadır. Daha sonra toplumda yaşanan tüm çatışmalardan kadınları sorumlu tutmaktadırlar. Bu süreci yürütmek için gençlerin beyinlerini yıkıyorlar. Şimdi de ekonomik krizle beraber oluşan farklı fikirlerin yanı sıra kadınların yaşadığı bu durum yeniden gündeme getirildi. Bu erkek egemen ve ataerkil zihniyetin kadın üzerinde kurmak istediği hakimiyetten gelmektedir.

“Kadını eksiltmek”

Çok eşlilik aklının İslam dininden alındığını ifade eden Kürt Kadın İlişkiler Merkezi (REPAK) üyesi Şîlan Şakir, “Çok eşlilik kadını köleleştirmek, anlamsızlaştırmak ve onu eksik görmek için uygulanan bir yöntemdir. Genel olarak ataerkil zihniyetle erkeklerin aşk ve arzularına yönelik bir olaydır. Bu Ortadoğu toplumlarında bir kültür haline gelmiş durumda. İnançların dışında bugün dünyayı yöneten sistem, bu kültürün bugüne kadar devam etmesinin bir başka nedenidir” dedi.

Yüzde 90’ı psikolojik sorun yaşıyor

Bugün her şeyin para olduğunu dile getiren Şîlan Şakir, bilinçsiz toplumlarda kadınların paranın etkisine girdiğinden bahsetti. Şuan toplumun yüzde 90’ında psikolojik sorunların olduğunu belirten Şîlan Şakir, “Kürt ailelerin bunun etkisine girmesi sağlandı. Diğer yanda siyasetçiler bu meseleyi açık bir şekilde kamuoyuna anlatıyor. Toplumun öncüleri bu şekilde olursa gençlerde elbette ki onlardan etkilenecektir” diye konuştu.

Araştırma yapılmalı

Şîlan Şakir, “Çoğu kez örgütlerde, mahkemelerde ve yasalarda kadınların çok eşlilikten memnun oldukları dile getiriliyor. Ancak kendimize bu kadınlar nasıl kabul etme aşamasına geldiklerini sormadık. Kadınların hangi ihtiyaçları sağlanmadı da bu duruma düştü. Kadınların çok eşliliği kabul etmeleri üzerine bir araştırma yapılmalıdır. Bunun psikolojik yanlarının neler olduğu, kadının kalacağı yerin olup olmadığı veya yaşadığı korkunun ne olduğu üzerine araştırma yapılmalıdır” ifadelerinde bulundu. 

Eğitim ve basının etkisi

Tüm bunların kapitalist sistemin etkileri olduğunu kaydeden Şîlan Şakir, “Bu sistem her zaman kadın köleliğini öne sürmüştür” dedi. Şîlan Şakir, Federe Kürdistan’da eğitim ve basın yolu ile kadınların parçalandığını vurguladı. Çok eşliliğe bir çözüm bulunması gerektiğine değinen Şîlan Şakir, kadınların kapitalist sistemin etkisine girmemesi gerektiğine işaret etti.