‘Ebeveynler çocuklarını şiddete karşı eğitmeli’

Şiddetin ana kaynağının ataerkil zihniyet olduğunu, ekonomik krizin de şiddeti artırdığını belirten Mısırlı kadınlar, şiddete karşı mücadelede en etkili yolun çocukları şiddete karşı eğitmek olduğunu söyledi.

ASMAA FATHI

Kahire – Ataerkil zihniyet her alanda kadınların yaşamına müdahalede bulunurken, verilere göre Mısır’da da kadına yönelik şiddette artış yaşanıyor. Mısır’da kimi kesimler şiddeti erk zihniyete bağlarken, kimi kesimler ise ekonomik krizin etkili olduğu düşüncesinde. Yeni Kadın Vakfı'nda uluslararası mekanizmaların dağıtımı ve aktivasyonu için proje koordinatörlüğü yapan Sara Beşir, şiddete karşı en etkili mücadelenin çocukları eğitmek olduğuna dikkat çekti.

‘Çocuklar şiddete karşı eğitilmeli’

Sara Beşir,  “Aileler çocuklarını şiddet olgusu konusunda eğiterek, şiddeti kabul etmemelerini öğretmelidir. Eğer bir baba çocuğunun gözü önünde çocuğun annesine veya kız kardeşine şiddet uygularsa, o çocuk büyüdüğünde aynı şiddeti eşine ve kız çocuğuna uygular. Şiddeti durdurmak için çeşitli gruplardaki sivil toplum, ülkenin medyası ve kurumlarıyla işbirliği içinde büyük bir çalışma gerekiyor. Çocuk eğitilirse şiddetten uzak kalır. Topluma çağrıda bulunarak, şiddet olgusunu ortadan kaldırmalarını talep ediyorum. Şiddet üzerinde çalışmak zaman ve çaba gerektirir" ifadelerinde bulundu.

‘Şiddetin kaynağı ataerkil zihniyet’

Şiddet olgusunun ataerkil zihniyetten kaynaklandığını sözlerine ekleyen Sara Beşir, sözlerine şöyle devam etti: “Bir çocuk şiddet olgusuna toplumda sık rastladığında artık onu normal görür ve kendisi de şiddet uygulamaya başlar. Fakat eğer çocuk annesinin ve kız kardeşinin şiddeti kabul etmediğini görürse bu olgunun yanlış olduğuna kanaat getirir. Bazen okullarda şiddet olgusu çocuklar arasında yayılıyor, dolayısıyla eğitim sürecinden sorumlu olanlar, şiddetle mücadele eden, yayılmasını sınırlayan, kural ve yasalarla düzenleyen mekanizmalar kurarak şiddetin önlenmesinde rol oynamaktadır.”

‘Baskı çocukları şiddete sürüklüyor’

Mesir El-Cedîda Derneği’nde uzmanlık yapan Wela Mucahid ise, bazı kişilerin şiddet olgusunu ekonomik krize bağladığını söyledi. Wela Mucahid, “Eğer bir kişi ekonomik sıkıntı yaşarsa bu onu bir krize sokarak strese sevk eder. Çoğu zaman ebeveynler kötü ekonomik koşullar nedeniyle çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bir çocuk genellikle ailesinin mali durumundan etkilenir. Aile baskısı çocukları şiddete sürüklüyor" şeklinde konuştu.