Corcêt Bersûm : Dayanışma Süryani kadınları mücadeleye teşvik edecek

Tabandan Kadınların 3’üncü Dünya Kadın Konferansı’na katılan Süryani Heyeti Temsilcisi Corcêt Bersûm, kadın dayanışmasına vurgu yaparak, “Uluslararası dayanışma Süryani kadınları mücadeleye teşvik edecektir” dedi.

ZOUHOUR MECHERGUI

Tunus- Kuzey ve Doğu Suriye’de farklı bileşenlerden oluşan halklar barış içinde bir arada yaşıyor. Bu topluluklardan biri olan Süryani halkı, tarihte birçok soykırım politikalarına maruz kalarak asimile edilmeye çalışıldı. Tabandan Kadınların 3’üncü Dünya Kadın Konferansı katılımcılarından Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Koordinasyonu Üyesi ve Süryani Heyeti Temsilcisi Corcêt Bersûm, Süryani kadınlarının mücadelesini ajansımıza anlattı.

“Süryani kadınlar önemli role sahip”

Gerici ve otoriter rejimlerin kadınları baskılayan yasalarla liderlik pozisyonundan uzaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Corcêt Bersûm, “Diktatör hükümetler kadınları statüsüz bırakarak, cinsiyetçi bir toplum yaratmaya çalışıyor. Kadını ruhen ve bedenen toplumdan koparılarak sınıfsal bir toplum yaratmak istiyorlar. Süryani kadınlar dışlanma, küçümseme ve yok sayılma politikalarına rağmen önemli bir role sahipti. Süryani kadınların tarihini çok az kişi biliyor. Çünkü bu halk yıllarca yok sayıldı. Bu halk tarihine, kimliğine, diline ve kültürüne bağlı bir halk. Tüm engellere rağmen onları dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar” dedi.

“Teslim olmadılar ”

Süryani kadınların mücadelesine dikkati çeken Corcêt Bersûm, Osmanlı devletinin 1915’te Sêfo Katliam’ıyla Asûrî, Keldanî ve Suryanî halkını soykırımdan geçirdiğini belirtti ve şöyle devam etti: “O dönemde kadınlar her türlü işkenceye, şiddete, istismara maruz kalmış, hamile kadınların karnı kesilerek bebeklerin cinsiyeti öğreniliyordu. Kadınlar çocuklarıyla beraber yakılıyordu. Birçok kadın istismara maruz kalıyordu. Yine birçok kadın işkenceye maruz kalarak köle gibi satılıyordu. Kadınlar zorla göçe tabi tutuldu. Bütün bu insanlık dışı yöntemlere karşı Süryani kadınlar teslim olmayarak mücadeleye devam ettiler.”

“Korkuyu kırdılar”

Suriye krizinde de Süryani kadınların büyük bedeller ödediğini ve insanlık dışı yöntemlerle yok edilmeye çalışıldığını sözlerine ekleyen Corcêt Bersûm, “Kuzey ve Doğu Suriye’de bütün farklı bileşenler, egemen güçler tarafından hedef alındı. Egemen güçlerin saldırılarından en çok zarar görenler ise kadınlar oldu. Süryani kadınların fikirleri değişti. Çünkü kendilerini eski geleneklerin boyunduruğundan kurtarıp kültürel, askeri ve siyasi hayata katıldılar böylelikle üzerlerindeki korkuyu kırdılar. Böylelikle de Kuzey ve Doğu Suriye Özerk ve Sivil Yönetiminde Keldani ve Asuri halkının liderleri ve temsilcileri oldular. Süryaniler artık karar verme mekanizmalarında önemli rollerde yer alarak, uluslararası arenada mücadele veriyorlar” ifadelerinde bulundu. 

Dayanışma çağrısı yaptı

Halkların özgürlüğünün kadının özgürleşmesine bağlı olduğunu söyleyen Corcêt Bersûm, "Süryani kadınlar, Suriye bileşenleri ile Özerk Yönetim'in toplumsal sözleşmesine katıldı. Amaçları Kuzey ve Doğu Suriye’de yasal bir örgütlülük sağlamaya çalışmak. Süryani kadınları yaşadığı coğrafyayı korumak için silah kullanma konusunda kapsamlı bir eğitim aldı. Konferansa katılan dünya kadınlarını Süryani kadınlarla dayanışmaya çağırıyoruz. Uluslararası kadın dayanışması, Süryani kadınların özgür bir toprakta demokrasiye ve kadın haklarına inanmalarını pekiştirecek ve mücadeleyi sürdürmelerini teşvik edecektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, kadınların özgürlük mücadelesi ve tam cinsiyet eşitliğine ulaşma yüzyılı olacak" şeklinde konuşmasını bitirdi.