Lübnan'da kadınlar çevrimiçi toplantıda buluştu

Lübnan'da erken yaşta evlilik, kadına yönelik şiddet, kadınların siyasete katılımı ve ifade özgürlüğü gibi sorunlar çevrimiçi bir toplantıda masaya yatırıldı.

CAROLİNE BAZZİ

Beyrut - Beyrut'ta kadınların endişeleri ve yaşadıkları somut sorunlar üzerine çevrimiçi bir panel düzenlendi. Zoom üzerinden gerçekleşen tartışmalarda erken yaşta zorla evlilik, kadına yönelik şiddet tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Georgina Nematullah özellikle ifade özgürlüğü sorunuyla ilgili olarak insan haklarının yasallığını tartıştı. Fikirlerin iletilmesinin tek yolunun medya ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla gerçekleştiğini dile getiren Georgina Nematullah, korunma kaynağı olarak kadınların eğitim ihtiyacının altını çizdi. Georgina Nematullah, erken evlilik sıklığının altını çizerek, dünya genelinde her yıl 12 milyon kız çocuğunun yasal evlilik yaşına gelmeden evlendirildiğine dikkat çekti.

"Lübnan'da cinsiyet ayrımcılığı"

Dr. Laila Chamseddin de konuşmasına "Şu anda yaptıklarımız yarının başarılarının yolunu belirliyor" sözleriyle başladı. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nden (CEDAW) bahseden Laila Chamseddin, “Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, dünya genelinde cinsiyet farkını kapatmak için 135 yıl beklememiz gerektiğini gösterdi. Ekonomik katılım ve fırsatlardaki cinsiyet farkını kapatmak için 267 yıl beklemek zorunda” diye konuştu.

Cinsiyetçi geleneksel cümleler

Lübnan, 1997 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ni (CEDAW) imzalayıp onaylamış olsa da, Lübnan yasaları yabancılarla evli Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık vermelerini yasaklıyor. Konuyla ilgili konuşan Laila Chamseddin, "Yabancılarla evli kadınların çocuklarına vatandaşlık vermeleri kanunla yasaklanmışken, erkekler yabancı eşlerine Lübnan vatandaşlığı alıyorlar. Lübnan'da kadın ve kız çocuklarına yönelik ortak atasözleri var. Birçoğu bunu fark etmiyor. Erkeklik ve erkek zihniyeti içeriyorlar. Bunlardan biri de 'Kızı-merayı korumasız bırakmayın’ gibidir” diyerek çok basit ve geleneksel atasözü algılansa da kadına saldıran cümlelerin birçok dilde yaygın olarak var olduğunu, eril dilin toplumların kültürlerinden silinmedikçe zihniyetlerinden silinmeyeceğini vurguladı.

Kadınlar karar verici pozisyonlarda yer almalı

Laila Chamseddin, özel sektör ve kamu sektörü arasında gerekli bir işbirliği politikasını savundu. Ayrıca kadınların karar alma pozisyonlarına katılımının kritik olduğunu da belirtirken birçok sektörde kadın ve erkeklerin katılımını artıracak eğitim programlarının olması gerektiğini ifade etti.