Kongra Star: Yeni bir mücadele ve direniş sürecine giriyoruz

Kongra Star’ın 18’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ajansımıza konuşan Kongra Star'ın Fırat Bölge Sözcüsü Mizgin Xelil, 18 yıllık süreçte kadın mücadelesinde birçok yol kat ettiklerini belirterek, yeni bir mücadele ve direniş sürecine girdiklerini söyledi.

BERÇEM CÛDÎ

Kobanê - Rojava Kürdistan'ındaki Kürt kadınları, 15 Ocak 2005'ten beri bağımsız faaliyetlerini Yekitiya Star çatısı altında yürütüyor. Cizîr, Efrîn ve Kobanê bölgelerinde yaşayan kadınlar Yekitiya Star çatısı altında örgütlenerek tüm kadınların sesi oldu. Kadın örgütleri 19 Temmuz devriminin gelişmesinde büyük rol oynadı. Yekitiya Star da 25 Şubat 2016'da düzenlediği 6’ıncı kongresinde, Kuzey ve Doğu Suriye'nin farklı gruplardan tüm kadınlarını kapsamlı bir şekilde kucaklayabilmek amacıyla adını Kongra Star olarak değiştirdi. Kongra Star'ın kuruluşunun 18’inci yılı münasebetiyle ajansımız Kongra Star'ın Fırat Bölge Sözcüsü Mizgin Xelil ile söyleyişi gerçekleştirdi.

‘Amacımız özgür ve demokratik bir toplum inşa etmek’

*Rojava Kürdistan'daki Kürt kadınları olarak bağımsız bir örgüt olan Yekitiya Star’ı neden kurdunuz? Ayrıca yıllardır bir mücadele veriyorsunuz, bu mücadele de hangi fikir ve ilkelere bağlı kalıyorsunuz?

Kadınlar uzun yıllardır erkek devlet sisteminin ve cinsiyetçi zihniyetin çeşitli saldırılarına maruz kalıyor. Kongra Star olarak kuruluş amacımız kadınları baskılayan ataerkil sisteme ve erkek egemen zihniyete karşı birlikte mücadele etmektedir. Ayrıca adil, eşit, özgür ve demokratik bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle 2005 yılından bu yana Kongra Star olarak kadın mücadelesini engel olarak gören gerici ve iktidarcı zihniyete karşı kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz. Kongra Star’ın birçok ilkesi var. Özellikle Kongra Star başta Kürt kadın savaşçılarının ve dünya kadınlarının özgürlük yolculuğunda geride bıraktıkları mirası devralarak mücadelesine devam etmek istiyor. Ama ideoloji olarak birinci düzeyde kadın özgürlüğü ideolojisi temelinde örgütleniyor ve mücadele ediyoruz.

Kadınların mirasını yaşatmaya çalışıyoruz

Önder Apo, 8 Mart'ta bu fikrini tüm kadınlara sundu ve kadınları bu bağlamda örgütlenmeye çağırdı. Bu ideoloji çok geniştir ve içerisinde mücadele, direniş, ruh, yurtseverlik, özgürce bir arada yaşama vb. kavramları içeriyor. Öte yandan Önder Apo, Demokratik Ulus projesi içinde kadının varlığını ve haklarını koruyor. Önder Apo bu konuda şunları söylüyor: “Kadınlar özgür olmadıkça toplum özgür olmaz ve toplum özgür olmadıkça özgür bir ulus olmaz.” Dolayısıyla Demokratik Ulus'un temel ilkeleri ekoloji, demokrasi ve kadın özgürlüğüdür. Bu nedenle Demokratik bir ulus yaratmak için özgür bir kadın, aile ve toplum inşa etme mücadelesi veriyoruz. Kongra Star olarak bu temelden hareket ederek kadınların mirasını ve başarılarını zenginleştirmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz.

‘Kadınlar baskılara karşı büyük bir mücadele yürüttü’

 *18 yılı geride bıraktınız, bu 18 yıl içinde hangi süreçlerden geçtiniz ve bugün mücadeleniz hangi aşamada?

Yekitiya Star, 2005 yılında kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadınların karşılaştığı bütün sorunlara çözüm bulmak amacıyla kuruldu. Kadın sorunu bir ulusun sorunudur, bu yüzden insanlar bu soruna farklı şekillerde yaklaşmalı. Başlangıçta bu birlik Kürt kadınları tarafından kurulmuştu ve birliğin içinde farklı bileşenlerden kadınlar yoktu. O dönemde cephede görev yapan yurtsever kadınlar Yekitiya Star'da yerlerini alarak kadın özgürlük mücadelesinin zeminini oluşturdular. Kuşkusuz ki o yılların şartları çok zordu ve bölgede Baas rejiminin erkek-devlet bilinci hakimdi, bu nedenle Yekitiya Star'da çalışma yürüten kadınlar baskılara maruz kalıyordu. Buna rağmen kadınlar pes etmediler ve büyük bir mücadele gösterdiler ki günden güne büyüyerek bu mertebeye ulaştık.

Kongra Star tüm kadınları kucakladı

Yekitiya Star, 19 Temmuz devriminde binlerce kadını örgütleyerek devrime katılmasını sağladı ve burada büyük bir örgüt olarak rolünü oynadı. Ayrıca 2005 yılında başlayan kadın mücadelesi IŞİD terörüne karşı direnişte de net bir şekilde kendini göstermiştir. Şehit Rêvana, Arin, Viyan, Peyman ve daha onlarca kadının öncülüğünde kadın mücadele çizgisi yeni bir sürece girdi. Saldırıya, işgale, egemen ve yıkıcı zihniyete karşı kadınların duruşu Yekîtiya Star’ın örnek alınmasına vesile oldu. Bu adımla birlikte Kuzey ve Doğu Suriye'nin diğer bölgelerindeki kadınlar da Kürt kadın örgütlenmesinden etkilenmiş ve mücadele alanlarına da katılmıştır. Bu nedenle Yekitiya Star çalışmalarını genişleterek Kongra Star’ı kurdu. Böylece Kongra Star tüm kadınları kucakladı. Bu yüzden tüm kadınlar Kongra Star’a güveniyor ve sırtlarını ona dayıyor. Kürt kadınları toplumsal, ahlaki, siyasi ve fikri bir devrime öncülük ettiler ama bu devrim tüm kadınların katılımıyla daha büyük ve daha güçlü oldu.

‘Komünler üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz’

*Kongra Star kadınların özgürlük ideolojisini esas alıyor ve 12 temel ilke üzerinden örgütleniyor. Bu maddeleri bize açıklayabilir misiniz?

Yeterli ve eksiksiz bir işi yönetebilmek için çok sayıda ilke inşa etmek gerekiyordu. Bu nedenle Kuzey ve Doğu Suriye’de komünlerle örgütlendik ve bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 12 ilkemiz var, eğitim komitesi kadınların ve toplumun kadın özgürlüğü ideolojisine dayalı eğitimi ile doğrudan ilgili. Sosyal Adalet Komisyonu çalışmalarını Mala Jin, Kadın Adalet Kurulu ve mahkemeler aracılığıyla yürütüyor. Bu ilke, kadın haklarını yasal ve hukuki açıdan koruyor. Diplomatik İlişkiler Direktörü diğer kuruluşlar ve kadınlarla ilişkilerin kurulmasından sorumludur. Hîlala Zêrîn Hareketi aracılığıyla faaliyete geçen Kültür Sanat Kurulu, tarihin, kültürün, sanatın ve kadın kültürünün yaşatılması ve korunmasında üzerine düşen görevi yapmaktadır. Yasama Koruma Komitesi, Kongra Star’ın temel ilkelerinden biridir. Ayrıca Sağlık, Sosyal, İletişim, Mali, Ekonomik, Ekolojik ve siyasi komiteler de var. Genelde her birinin farklı sorumluluğu var ve etkin çalışmalarda bulunuyorlar.

‘Kongra Star sorunları çözüme kavuşturuyor’

*12 temel ilke üzerinde çalışma yürütünüz, özellikle kadın mücadelesinin "Jin, jiyan, azadî” sloganıyla zirveye ulaştığı bir dönemde bu ilkeler toplumun geri kalmış bilincini ve kadınların statüsünü nasıl değiştirdi?

Kuşkusuz bu 18 yılda toplumun bilincini değiştirmek, kadının statüsünü değiştirmek konularında büyük bir aşama kaydettik. Bu konuda Kongra Star sınırsız çaba sarf etti. Kongra Star siyasi, ekonomik, sosyal, eğitim, savunma, örgütlenme vb. konularda birçok olumlu adım attı. Kongra Star’ın mücadelesi sonuç verdi diyebiliriz. Daha önce kadınlar bazı sınırlı işler yapıyordu, ancak şimdi kadınların yönetim, eş başkanlık, komuta, temsil, sözcülük vb. alanlarda varlık gösterdiklerini görüyoruz. Ayrıca, çatışmalar ve sosyal sorunlar eskisi gibi ele alınmıyor. Aksine Kongra Star doğrudan bu sorunlarla ilgileniyor ve farklı şekillerde çözüme kavuşturuyor. Genel olarak Kongra Star, kadın özgürlüğü standartları temelinde kadınları, aileleri ve tüm toplumu eğitebilir. Dolayısıyla mevcut durum çok farklı, artık sorunların azaldığını ve kadın özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığını görüyoruz.

Rojava Kürdistan'da başlayan kadın devrimi küreselleşti

21’inci yüzyıl kadın özgürlüğü yılı, dolayısıyla dünyanın her yerinde kadınların toplumsal devrimlere öncülük ettiğini görüyoruz. Özellikle bu yıl "Jin, Jiyan, Azadî" felsefesinin tüm dünya kadınları tarafından kabul edildiğini gördük. Kürt kadınlarının öncülüğünde başlatılan bir devrim, artık Ortadoğu'da ve tüm dünyada bir kadın devrimi haline geldi. Hatta birçok uluslararası kadın bu devrimde yerlerini aldı ve devrimimiz dünyanın birçok yerinden memnuniyetle karşılandı. Bu, Kuzey ve Doğu Suriye'deki kadın devriminin yanı sıra Kongra Star örgütünün mücadelesinin diğer kadınları da büyük ölçüde etkilediğini teyit ediyor. Bunun bir örneği Tunus ve Berlin'de düzenlenen konferanslardır. Dolayısıyla şu değerlendirme yapılabiliriz: Rojava Kürdistan'da başlayan kadın devrimi küreselleşti.

Yeni bir sürece giriyoruz

Kongra star’ın 18’inci yılı dönümü münasebetiyle kadın savaşçılardan birçok isteğimiz var. Bu 18 yıllık mücadele devam etmeli ki bir sonuca ulaşabilelim. Bu temelde Kongreya Star olarak kadınların ve insanlığın özgürlüğünü garanti altına almak için yeni bir mücadele ve direniş sürecine giriyoruz.