‘Kız çocuklarının eğitim hakkından yararlanması gerekiyor’

Tunuslu genç kadınlar, eğitim ve öğretimin önemine dikkat çekerek, “Başarının ve bağımsızlık duygusunun sağlanabilmesi için her kız çocuğunun okuma ve eğitim hakkından yararlanması ve toplumda aktif olarak yer alması gerekir” diyor.

İHLAS HAMRUNİ

Tunus – Kız çocuklarının eğitim alma hakkı birçok ülkede geleneksel ataerkil ölçülerin dayatması, savaşlar vb nedenlerle engellenirken bu oran dünya genelinde azımsanmayacak bir düzeyde. UNİCEF’ in 2023 yılı verilerine göre dünya genelinde toplam 129 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Arap toplumunda çoğu aile özellikle kız çocuklarını eğitimden mahrum bırakıyor. Aileler çocuklarının eğitim almasını hâlâ “zaman kaybı” olarak görürken Tunus’ta da durum çok farklı değil. Ekonomik krizin yanında toplumsal baskılar ülkede çok fazla öğrencinin okulları bırakmasına neden oldu. Ancak Tunus’taki genç kadınlar akademik anlamda gelişmeyi kendilerini korumak için bir zırh olarak tanımlarken eğitimi bağımsızlıklarını kazanmada aynı zamanda bir silah olarak kullandıklarını anlatıyorlar.

Yüksek lisans öğrencisi Hadeel Al-Zaytouni, diplomasının işe yaramayacağı baskısı ve söylemlerine rağmen üniversite eğitiminden vazgeçmedi.  Hadeel Al-Zaytouni, "Üniversite diploması bir kız çocuğu için önemlidir, çünkü bu ona aile içinde veya dışında sosyal bir statü kazandırır ve ev işleri dışında diğer işleri başarmadaki başarısı nedeniyle kendisine ve yeteneklerine büyük bir güven verir. Bu sayede kültürel ve bilimsel bir seviye kazanır. Bir iş bulmasını ve dolayısıyla geçim kaynağını garanti altına almasını sağlar” diyor. Bir genç kadının üniversite diploması almasının psikolojik, ailevi, sosyal ve ekonomik açıdan birçok kazanımı ve avantajı olduğunu kaydeden Hadeel Al-Zaytouni, haklarının ve görevlerinin bilincinde, güçlü, eğitimli bir kişilik oluşturmasına yardımcı olduğunu da vurguluyor.

‘Bu kazanılmış bir haktır’

Yine yüksek lisans öğrencisi Yasmine Khalidi ise bir diplomaya sahip olmanın kendileri için önemini şu sözlerle anlatıyor: “2024 yılında yaşıyoruz ve hala bazıları kız çocuklarının eğitim ve üniversiteye gitme hakkını tartışıyor. Bu doğal bir haktır ve arzu edilen sonuca ulaşmanın bir parçasıdır. Bizler eğitimimizi tamamladığımızda gelecek yıllarda kendi kendimize yetebileceğiz. Üniversite eğitimi almak ve üniversite diploması almak önemlidir. Kız çocuklarının eğitim alması bir anayasal haktır. Üniversite diploması biz genç kadınlara yeni düşünce, bilgi ve pozitif enerji kazandırır. Bu hayattaki varlığımızı kanıtlama gücü verir. Bu kazanılmış bir haktır ve belirli bir cinsiyet veya sınıfla sınırlı değildir.”

‘Kadınlar hakları için mücadeleye devam ediyor’

Kadının halen ev işleriyle sınırlandırıldığını dile getiren Yasmine Khalidi, “Bir kesim kadını sadece ev işleriyle sınırlı görürken, bir kesim ise kadının başarısına inanıyor. Ancak gelinen yüzyılda kadının statüsünü tartışan bazı fikirlerin yayılması üzüntü verici. Yıllar geçtikçe bu tür fikirlerden vazgeçilecek ve kadınların seçimlerdeki başarısı, yüksek mevkilerde bulunmaları konuşulacak. Kadınlar hakları için mücadeleye devam ediyor” diye belirtiyor.

‘Eğitim bağımsızlığı garanti eder’

Yüksek lisans öğrencilerinden Faten Al-Huwaimdi de "Akademik derece, bir kızın akademik oluşumunda önemli ve onun bağımsızlığını garanti eder. Bu onun bu alanda kendini kanıtlaması için ataerkil toplumda güvendiği bir silahtır.  Başarının ve bağımsızlık duygusunun sağlanabilmesi için her kız çocuğunun okuma ve eğitim hakkından yararlanması ve toplumda aktif olarak yer alması gerekir. Tüm kız çocuklarını öncelikle kendilerini gerçekleştirmeleri için akademik eğitim almaya çağırıyorum" şeklinde konuşuyor.