Kahireli kadınlardan şiddetle mücadele için 7 maddelik tasarı önerisi

Mısır'daki Kadın Sorunları Vakfı, kadınlara yönelik şiddeti, kadın sünnetini, çocuk evlendirmeyi ve diğer kimi konuları içeren istismarları tartışmak için bir araya geldi. Ayrıca şiddetle mücadele için hazırlanan tasarının maddeleri paylaşıldı.

ASMAA FATHİ

Kahire– Nira Eşref'in katledilmesinin ardından şiddete yönelik bir yasanın çıkarılmasının hızlandırılması çalışmaları toplu bir talep haline geldi. Mısır'da Kadın Sorunları Vakfı, kadına yönelik şiddet, sünnet, istismar, çocuk evlendirme başta olmak üzere kimi konuları ele almak için bir eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Vakıf ayrıca şiddetle mücadele için bir tasarı önerisinde bulundu. Tasarı, Tadawun Cinsel Araştırmalar Merkezi, El-Nedim Şiddet ve İşkence Karşı Mücadele Merkezi, Mısır Kadın Sorunları Vakfı, Yeni Kadın Vakfı, Mısır Kadın Hakları İçin Kadın Avukatlar İnisiyatifi ile Kalkınma ve Hukuk İçin Kahire Vakfı tarafından hazırlandı.

“Yasalar tek başına yeterli değil”

Mısır Kadın Sorunları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Siham Eli, başta kadın sünneti olmak üzere kadınlara yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, “Ağır ceza yasaların olmasına rağmen kadına yönelik şiddet sürüyor. Yasalar tek başına yeterli değil. Radikal ve gerçek değişimlerin olması için toplumsal bir çalışmaya ihtiyaç var. Kadınlara şiddet uygulayan toplumun şiddet kültürü değiştirmek için bir çalışma yapmaya karar verdik. 35 yaş altı gençlerin gençlerle çocuk yaşta evliliğin ve sünnetin olumsuz etkilerini ve kadın bedenine yönelik işlenen suçlara ilişkin bir eğitim programı yaptık” dedi.

Şiddetle mücadele için hazırlanan tasarının maddeleri ise şöyle:

“*Hükümet her düzeyde kampanya ve bilinçlendirme programlarında eşitlik ve insan hakları alanındaki uzmanlarla, sivil toplum örgütleriyle, özellikle kadın örgütleriyle işbirliği içinde olmalı, kamuoyunu her türlü saldırı hakkında bilgilendirmeli.

*Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Sağlık, Gençlik, Spor, Medya, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları kadına yönelik şiddet suçlarını önlemek ve bunlarla mücadele etmek için gerekli tüm önlemleri almalı.

*Şiddet mağdurlarının korunması için merkezler kurulmalı.

*Profesyonel destek işlerine sahip olmaları koşuluyla hükümet kadınlar için güvenli yerler inşa etmeli.

*Devlet kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla suçlular için bir rehabilitasyon merkezi kurmalı.

*Mağdurlar ister sıradan kişiler ister kamu görevlileri olsun faillerden tazminat talep etme hakkına sahip olmalıdır.

*Sivil toplum kuruluşlarının kadına yönelik şiddetin her aşamasında adli davalara katılma hakkı var. Bu dernekler ayrıca yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından açılan davada kendilerini temsil etme ve mağdurların haklarını koruyan hukuk başvurusu yapma hakkına da sahiptir.”