Cezayir’de şiddete karşı 'mobil dijital' uygulama

Aktivist Hayat Aita Aba, Cezayir'de kadına yönelik şiddeti belgelemek ve izlemek için başlattıkları 'mobil dijital' uygulamasını anlattı.

NECWA RAHIM 

Cezayir – Cezayir'de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet vakalarının artması ve bu şiddet vakalarının gerçek sayısına ilişkin resmi istatistiklerin bulunmaması nedeniyle Aktivist Hayat Aita Aba, kadına yönelik şiddeti belgelemek ve izlemek için ilk 'mobil dijital' uygulamayı başlattı.

Şiddete uğrayan kadınlar için çalışacak

Hayat Aita Aba, kadına yönelik şiddet vakalarının takibine yönelik başlattıkları mobil dijital uygulama hakkında şunları söyledi: "Cezayir'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet vakalarını bildiren ilk mobil dijital uygulamadır ve bu çalışma daha sonra da devam edecektir. Önümüzdeki günlerde resmi olarak devreye girecek olan uygulama mağdur olan kadın ve kız çocukları için çalışacak.”

Gerekli destek yer alıyor

Hayat Aita Aba, bu başvuruda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin türü, istismara uğrayan kişi, olayın meydana geldiği yer, şiddetin yaşı ve sıklığı gibi pek çok bilginin yanı sıra kadınlara, kız ve erkek çocuklarına sunulan hizmetlerin de yer aldığını belirtti. Ayrıca uygulamada şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarına yardımcı olmak için gerekli desteklerin yer aldığı belirtildi.

Kolektif çalışıyorlar

Uygulamada olayın ilk anlarında ve acil durumlarda şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarına puan şeklinde sıralanan seçeneklerle bazı ipuçları yer alıyor. Bu uygulama, şiddet mağduru kadınlara ve kız çocuklarına yardım etmek amacıyla diğer dernek ve kuruluşlarla birlikte çalışmak için ‘’Alzairna, topluluğu" tarafından başlatıldı.

Uygulama aynı zamanda sivil toplum veya devlet kurumlarındaki profesyoneller tarafından şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarının sayısını istikrarlı ve güvenilir istatistiklere dayalı olarak araştırmak için de kullanılıyor.