Mısır’da şiddet gören kadınlar için yeni istihdam projesi

Mısır Genel Kalkınma Derneği, “Onur” projesiyle kadınları yaşadığı şiddet karşısında mücadele edebilmeleri hedefiyle ekonomik olarak güçlendiriyor

ASMAA FETHI

Kahire– Son dönemde çok sayıda kalkınma projesi gerçekleştirildi ve bu projelerin çoğu kadınları desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca bu projelerle kadınları yaşamın önündeki engeller, hak ihlalleri ve son zamanlarda dikkat çekici bir şekilde yaygınlaşan şiddete karşı güçlendirmeyi amaçlıyor.  Mısır toplumunda derinleşen erkek zihniyeti ve kültürü başta olmak üzere birçok nedenden dolayı onlarca kız çocuğu kurban oldu. Mısır’da özellikle son dönemde kadına yönelik şiddet giderek artıyor.

Kadınlarda kendilerine dönük bu şiddete karşı çeşitli şekillerde mücadele yürütmeye çalışıyor. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele için bir araya gelen bir gurup kadın bir proje aracılığıyla başta aile içi şiddet olmak üzere kadınları şiddetten koruyacak ciddi bir yasanın çıkarılmasını istediler.

Ayrıca kalkınma dernekleri bu şiddete karşı durabilmesi için kadınları ekonomik olarak güçlendirmeye yönelik projeler geliştirdiler.  Mısır Genel Kalkınma Derneğinin Fransa Patek Vakfı’yla iş birliği ile yaptığı “Onur” projesi gibi ortak projeler yolu ile çalışma yaptılar.

İkinci aşama kadın ihtiyaçlarını amaçlıyor

“Onur” projesinin yöneticisi ve Mısır Genel Kalkınma Derneği El-Merc şube yöneticisi Nihad Mete Butrus, “Projenin ikinci aşaması, projenin ilk aşamasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor. Yani şiddet konusunda bir farkındalık yaratılıyor. Tabi ilk aşamadaki kadınlarla çalışmak yeni kadın guruplarıyla tanışmıyor ve çalışmıyoruz anlamına gelmiyor” dedi. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan kadınlarla görüştüklerini anlatan Nihad Mete Butrus, “Yapılan görüşmelerde bir süre sonra şizofreni, depresyon gibi rahatsızlıkları olduğunu gördük.  Bazıları kendini öldürmek istiyordu. Bu durumlar acil müdahale edilmesi gereken durumlardır. İkinci aşamada işin bir de ilaç dahil genel sağlık hizmetlerinin verilmesi yönü var. İlk süreçte ortaya çıkan bir başka çalışma alanı daha var. O da aile için şiddet ve toplumsal engelleri aşmak başta olmak üzere kadınlar ilgili birçok sorunu aşmaları için birçok genç kadınla çalışmaktır” diye konuştu.

İhtiyacı olan bölgeler hedefleniyor

Proje süreciyle ilgili de bilgi veren Nihad Mete Butrus, “Proje 3 ay sürecek. Büyük Kahire’de çalışmalar yapılacak. Ancak el-Merc, Ezbet, el-Nexîl ve En Şems gibi ihtiyacı en çok olan bölgeleri hedef almaktadır. Çalışmanın ilk yıllarında birçok kadının kültürü değiştirildi ve sonra onların birçoğu toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Onur projesinde kadın sorunları, özellikle şiddet konusu ve sonuçları üzerine dört yıllık çalışmalar yapıldı. Kadınlarda şiddet konusunda farkındalık yaratma ve bu şiddete karşı mücadele yollarını göstermede önemli sonuçlar elde edildi. Kadınları şiddet ve yaşanan sorunlara karşı güçlendirmeyi hedefleyen bu proje başlayalı 4 yıl oldu. Proje kadınların, çocuk yaşta evlendirme, kız çocuklarının sünnet edilmesi gibi birçok toplumsal soruna bakış açısını değiştirdi, bu sorunlar konusunda farkındalık yarattı. Zaten amaç erkeğin kadın üzerindeki şiddetine ve kadın üzerine dayatılan geri geleneklere karşı kadınları mücadele edebilecek bir düzeye getirmekti” dedi.

Projedeki dikkat çekici sonuçlara değinen Nihad Mete Butrus, “Kadın Merkezi kuruldu. Şiddet gören kadınlara, psikolojik, hukuki ve tıbbı destek veriyor. Bugün kapıları yeni durumlar için tüm kadınlara açık” diye belirtti.

‘Proje kendiliğinden ortaya çıkmadı’

“Onur” projesi Ortadoğu yönetim kurulu sorumlusu ve Fransa Patek Vakfı temsilcisi Jouep Toquinone ise şunları söyledi: “Ekonomik güçlendirme, kadınları desteklemek ve kendilerine yönelik şiddete karşı güçlendirmek için temel bir ihtiyaçtır. Mısır Genel Kalkınma Derneği ile 10 yıldır çalışıyoruz. Kadınları her türlü şiddet konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Proje, endüstriyel eğitim ve proje yönetimi sunuyor.  Kadınların gelirlerinin sürekliliği için ilk pratik adım olarak finansal kredi sağlıyor. Bu aynı zamanda kadının aile içindeki rolünü güçlendiriyor. Güçlenen kadın şiddeti kabul etmeme kararını alabiliyor ve her türlü hak ihlaliyle nasıl başa çıkacaklarına karar verebiliyor. Dernek, kadınların kendi projelerini başlatmalarına ve kendilerine örgütsel bir gelir sağlamalarına yardımcı oldu. Bu daha önce yoktu. İkinci proje süreci birincisinin devamı niteliğindedir. Mısır Derneği'nin amacı şiddete uğrayan kadınlara desteğini artırmak ve kadınları korumak için hükümetle iş birliği yapmaktır. Onur projesi kendiliğinden ortaya çıkmadı. Kadınların daha önceki ekonomik alana katılım projeleri gibi bir dizi başka projenin sonucu ortaya çıktı. Şiddetin temel nedenlerinden biri, gelenekçi, kadına yönelik şiddeti normal gören ve şiddeti meşrulaştıran erkek zihniyetine sahip toplumdur. Bu sadece Mısır'da değil, birçok ülkede böyle.”