Çalışma yaşamında beş kişiden biri şiddet ve tacize uğruyor

ILO, iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kalan işçilerle ilgili küresel bir rapor yayımladı.

Haber Merkezi - Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kalan işçilerle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Buna göre dünya genelinde her 5 kişiden en az birinin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

ILO raporunu 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla mülakat yaprak hazırladı. "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma" başlıklı raporda, iş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.

Genellikle anlatılamıyor

İlk küresel araştırma özelliğine sahip rapora göre, insanların bu konudaki deneyimleri hakkında konuşmalarını engelleyebilecek utanç, suçluluk duygusu veya kurumlara güvensizlik veya böyle kabul edilemez davranışların “normal” görülüyor olması gibi faktörler de sorgulanıyor. Raporun bulgularına göre, mağdurların yalnız yarısı bu deneyimlerini, genellikle de şiddet ve tacizin birden çok biçimini yaşadıktan sonra, başka birilerine anlatıyor. Yaşanılanların anlatılamamanın en yaygın nedeni ise “zaman kaybı” ve “itibar kaybı kaygısı” olarak rapora yansıyor.

Psikolojik şiddet ilk sırada

Dünya genelinde çalışan kadınlar ve erkeklerin yüzde 17,9’u psikolojik şiddet ve tacize, yüzde 8,5’i fiziksel şiddet ve tacize uğradığını bildiriyor; ayrıca erkeklerde fiziksel şiddet ve tacize uğrama oranı kadınlardan daha yüksek. Anketi cevaplayanların yüzde 6,3’ü, kadınlar daha büyük oranda olmak üzere, cinsel şiddet ve tacize uğradığını bildiriyor. Rapora genç kadınların cinsel şiddet ve tacize uğrama olasılığı genç erkeklere göre iki kat; göçmen kadınların, cinsel şiddet ve tacizi bildirme olasılığı ise göçmen olmayanlardan iki kat daha yüksek olarak yansıyor. Beş mağdurdan üçü, çalışma yaşamında şiddet ve tacize birden çok kez uğradığını bildiriyor; çoğunun en son deneyimi ise son beş yılda yaşanmış.

‘Etkin önleme için öneriler’

Raporda sıralanan öneriler şöyle;

"*Önleyici ve düzeltici kanunlar, mekanizmalar, politikalar, programlar, araştırmalar ve savunuculuğa bilgi sağlamak üzere, çalışma yaşamında şiddet ve taciz hakkında ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sağlam verileri düzenli olarak toplamak.

*Çalışma yaşamında şiddet ve tacizi etkili biçimde önlemek ve yönetmek için, iş teftişi sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve programları dahil olmak üzere, mekanizmaları yaygınlaştırmak ve güncelleştirmek.

*Başta ayrımcılığa dayalı olanlar olmak üzere, şiddet ve tacizi sürdüren algı, damgalama, tutum ve davranışları değiştirmek amacıyla, çalışma yaşamında şiddet ve taciz ve farklı biçimleri hakkında farkındalığı artırmak.

*Etkili önleme, çözüm getirme ve destek sağlamak, insanların adalete güvenini güçlendirmek, mağdurları desteklenmesini güvence altına almak üzere, her düzeydeki kurumların kapasitelerini artırmak."