Kadınlar Jineoloji kurslarında buluşuyor

Federal Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde bir ay boyunca dört ders şeklinde planlanan ve her Cuma günü gerçekleştirilen kurslara şimdiye kadar her meslekten ve sivil toplum örgütlerinden kadınlar katıldı. 
 
Süleymaniye- Kadınların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulma, kadınların kendilerine dair farkındalığın geliştirilmesi çalışmaları yürüten Jineoloji Araştırma Merkezi, seminer, panel ve eğitimlerle devam ediyor. 
 
Süleymaniye’de düzenlenen Jineoloji kursları ikinci ayını doldurdu. Birinci kurs, Jineoloji Araştırma Merkezi’nde, ikinci kurs ise Zamwa Galery’de yapıldı. İki ay boyunca dört ders şeklinde planlanan ve her Cuma günü gerçekleştirilen kurslara şimdiye kadar her meslekten ve sivil toplum örgütlerinden kadınlar katıldı. 
 
Kursların amacı Jineoloji’nin Federal Kürdistan Bölgesin’de kadınlar tarafından öğrenilmesi ve sahiplenilmesi. Ayrıca kadınların toplumsal sorunlara çözüm gücü olması amaçlanıyor. 
 
21. yüzyılın bilimi
 
Kadınlar Jineoloji kursları kapsamında birinci derste “Neden Jineoloji?” sorusuna cevaplar aradı. 21. yüzyılın üç temel çelişkisi olan toplum kırımı, yaşam kırımı ve kadın kırımına demokratik modernite paradigması ekseninde çözümler aranması tartışıldı. Kadınların ilgisini en fazla çeken konulardan biri paradigma, çelişkilere çözüm gücü ve  jineolojinin 21. yüzyılın bilimi olma iddiası oldu. 
 
İkinci ders Jin kelimesi ile loji kelimesinin tanımlanması ekseninde gerçekleşti. Kadının bir cins kimliği olmanın ötesinde sosyolojinin özü olduğu ile bağlantılı Jin’in etimolojisi incelendi. Jin ile beraber erkek kelimesinin de etimolojisi ele alındı. 
Üçüncü derste ise varlık yani ontolojik olarak kadın konusu işlendi. Bugüne kadar mitoloji, din, felsefe ve bilim alanlarında kadınlar hakkında belirtilen sözler, toplum içinde kullanılan kavramlar ve deyimler ders konusu olarak işlendi. 
Dördüncü dersin konusu ise kadın epistemolojisiydi. Kadın bilgilerinin nasıl ve neden değersizleştirildiği tartışıldı. Kadınların bilgilerinin yaşam, toplum ve doğa ile olan bağına dair örnekler verildi.  
 
Yeni çalışmalar planlanıyor
 
Kurslara katılan kadınlar jineolojinin Federal Kürdistan Bölgesi’nde temel sorunlara kadın eksenli çözümler üreteceğine inandıklarını ifade ederken jineoloji kurslarının devam etmesini önerdi. Bu temelde her ay kurslar devam edeceği gibi bugüne kadar kurslara katılan kadınlar ile de farklı yöntemlerle birlikte kurslar düzenlenecek. Yine kadın örgütleri ve erkekler için de Mart ayında birer çalışma yapılması planlanıyor.