Fas’ta saha araştırması: Çocuklar doktor onayıyla evlendiriliyor!

Fas’ta yapılan bir saha araştırmasının sonucuna göre ülkede çocuk evlendirmelerinde ciddi bir artış yaşanırken, birçok doktordan da onay raporu alındığı belirtildi. Araştırmaya göre son yıllarda bir düşüş olsa bile bunun yeterli olmadığına dikkat çekilirken, ilgili tarafların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ifade ediliyor.

Fas – Çocuk evlendirmelerin giderek artış gösterdiği Fas’ta 2014 yılından bu yana Cumhuriyet Savcılığı’nın isteği üzerine veriler kayıt altına alınıyor. Yapılan araştırmaya göre 2004'ten beri her yıl kayıt altına alınan çocuk evlendirme sayısı sorunun büyüklüğünü ortaya koyarken, sorumlular ise konu hakkında bir girişimde bulunmuyor. 29 Kasım'da Marakeş'te bir gazete ile yapılan röportajda araştırmanın sonuçları ortaya çıkmıştı.

Doktor onaylı!

Araştırmaya göre, çocuk evlendirmeye ilişkin sosyal çalışmaların mahkemelerde sosyal yardım kullanımında önemli bir zafiyet olduğunu göstermiştir. Zaten yaptıkları araştırmaların oranı yüzde 12,24'ü geçmedi. Araştırma ayrıca tamamlanan verilerin yüzde 0,29'unu geçmediği için psikiyatristler tarafından gerçekleştirilen araştırmaların oranıyla ilgili istatistiksel verilerde önemli bir zayıflığa dikkat çekildi. Aynı araştırma uzman doktorların çoğunluğunun çocuk yaşta evlendirme raporu onayladığına işaret etti.

Düşüş var, ancak yeterli değil

2019 yılında çocuk yaşta evlendirmeyi reddetmek amacıyla verilen dilekçelerin yüzde 58,4'ünü oluşturduğu belirtildi. Bu oran 2018'de yüzde 36 iken, 2020'de de tüm başvuranlar yüzde 65'e çıktı. Bu olumlu eğilim 2018, 2019, 2020'de 2017'ye kıyasla çocuk yaşta evlendirme sayısında bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Ancak bu düşüş yeterli değil.

Sağlık hizmeti de yok

Araştırmada, çocuk yaşta evlendirilenlerin yüzde 82'sinin evliliğin ilk yıllarında doğum yapmadığı ve genç kadınların çoğunun sağlık hizmetlerinden hiç yararlanmadığı ifade edildi. Araştırmada tedavi masrafını karşılayamadığı için sağlık hizmetinden yararlanamayanların oranının yüzde 53 olduğu belirtildi. Çocuk yaşta evlendirilenlerin yüzde 37,26’sının evde kendi başına doğum yaptığı tespit edildi. Fiziksel gelişimleri tamamlanmadığı için çocuk yaşta evlendirilenlerin büyük bir kısmının sezaryen ile doğum yaptığı ve aynı kaynağa göre, evlendirilen çocukların yüzde 14’ünün düşük yaptığı ifade edildi.

“İlgili taraflar üzerine düşeni yapmalı”

Aile ve Sosyal Birliktelik Bakanı Awatef Hayar, çocuk yaşta evlendirme sorununun ortadan kaldırılması için ilgili tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Başsavcılık öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle yapılan çocuk yaşta evlendirme araştırmasının sonuçlarını sunmak üzere düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan Awatef Hayar, “Aile toplumun temelidir. Toplumun sosyal statüye ulaşmak ve hedefi geliştirmek için aile bir kapıdır” dedi.