Eğitim-Sen’den “toplumsal cinsiyet eşitliği” için kampanya

“Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu ders olarak okutulsun" talebiyle kampanya başlatan Eğitim-Sen Genel Merkezi, taleplerin karşılanması için de Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’na çağrıda bulundu.

Haber Merkezi - Eğitim-Sen Genel Merkezi, “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu ders olarak okutulsun" talebiyle bir kampanya başlattı. Konu hakkında Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya KESK Mali Sekreteri Gönül Kural Şimşek, Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ve Hukuk-TİS Sekreteri Zeynep Korkmaz ile Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım ve Genel TİS-Hukuk Sekreteri Arzunur Şimşek katıldı.

“Eşitsizlik ve egemenlik birbirinden besleniyor”

Kampanyaya dair konuşan Simge Yardım, “Sendikal geleneğimiz, eşitsizlik ve egemenlik ilişkilerinin birbirinden beslendiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, toplumsal eşitsizliklerin/adaletsizliklerin tümüne karşı olma üzerinden şekillenmiştirAtaerkil sistem ve onun yarattığı politik alanı sorgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü perspektifini sendikal mücadelenin her alanına dâhil etmek, sendikal mücadelemize yön veren temel ilkelerdendir” dedi.

Taleplerin karşılanması çağrısı

İlke, amaç ve prensipleri gereği toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin eğitim politikaları aracılığıyla yeniden üretilmesine karşı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Yaşamsaldır” sloganıyla bir kampanya süreci başlattıklarını kaydeden Simge Yardım, "Geçmişten bugüne mücadele ettiğimiz talepleri bir kez daha ifade ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nu taleplerimizin karşılanması için etkin politika üretmeye çağırıyoruz" diye belirtti.

Açıklamanın sonunda ise talepler şöyle sıralandı:

“*Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla uluslararası sözleşmelere atılan imzaların gereğini yapmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi tüm kademelerde ve üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.

*Eğitim öğretim müfredatı, cinsiyet eşitliği perspektifi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.

*Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalı, cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır.

*“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Mobbing” başlıkları hizmet içi eğitim konuları haline getirilerek tüm eğitim emekçilerinin bu eğitimleri alması sağlanmalıdır.

*İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilerek, sözleşme etkin bir biçimde uygulanmalıdır.”