niviskar

Sêva qedexe

Hest wêje û edeb

Berf gazî min dike

Gule û gula ewil

Xwendin, zanîn û famkirina ji dîrokê…

Gerdûna ku tu tê de bi qasî zereyek î, ciheke wisa ye ku divê tu bi çavên xwe, bi qasî bêdawîbûna wê bikaribî binêrî, wateya di nava vê bêdawîbûniya wê de bibînî, xwe parçeyek ji wê bibînî. Ji ax, kevir, dar, çiya, newal, deşt, zozan û hebûnên bêhejmar… Ji van tu ...