Piştî şoreşa 1959'an di rêveberiya Kubayê de rêjeya jınan